Verkeersrecht

Wat bij een verkeersongeval?

Na een ongeval met gewonden of materiële schade verwittigt u best de politie. Als u de politie niet verwittigt en u beperkt tot het invullen van het aanrijdingsformulier, loopt het regelmatig fout. Het ingevulde formulier is onduidelijk, onvolledig, niet getekend of u wordt verschalkt door de andere partij. Na een ongeval is nu eenmaal niet iedereen even koelbloedig. Als het misloopt met het invullen van het aanrijdingsformulier kan het daarom nuttig zijn om toch nog klacht neer te leggen bij de politie. 

 

De deurwaarder heeft mij laten weten dat ik naar de politierechtbank moet. Moet ik aanwezig zijn? 

Als u niet verschijnt en geen advocaat inschakelt om u te verdedigen, wordt de zaak toch behandeld door de politierechter. U wordt dan bij verstek veroordeeld. Doorgaans spreken de politierechters strengere straffen uit als u niet verschijnt op de zitting of geen advocaat stuurt om u te verdedigen. Meestal heeft u via uw autopolis recht op een advocaat. Die advocaat mag u zelf kiezen. Zodra u een dagvaarding ontvangt, neemt u daarom contact op met de advocaat van uw keuze. Hij doet aangifte bij uw verzekeringsmaatschappij en uw makelaar en doet het nodige op de rechtbank.

 

Ik ben slachtoffer van een verkeersongeval en het parket van de Procureur des Konings liet mij weten dat het proces tegen de vermoedelijke dader wordt behandeld. Wat moet ik doen?

Op de zitting van de politierechtbank dient u te laten weten welke schadevergoeding u eist van de vermoedelijke dader. Zodra u het bericht van het Parket ontvangt, neemt u daarom best contact op met de advocaat van uw keuze. Hij zal uw schadedossier samenstellen en de schade berekenen, eventueel met behulp van een deskundige aangesteld door de rechtbank. In bijna alle situaties is het uw verzekeringsmaatschappij die uw advocaat betaalt en u kan dus zelf uw advocaat kiezen. De advocaat van uw keuze zorgt wel voor aangifte bij de rechtsbijstandverzekeraar.

 

Zijn die boetes echt zo hoog?

De verkeersboetes zijn volgens het wetboek inderdaad indrukwekkend. De rechter kan echter steeds, rekening houdende met uw beroepssituatie en sociale situatie (gedeeltelijk) voorwaardelijke straffen uitspreken. Daarom laat u zich best bijstaan door de advocaat van uw keuze zodra u een dagvaarding ontvangt voor de politierechtbank. De verzekeraar van uw auto betaalt de kosten van uw advocaat.

 

Mijn auto is mijn broodwinning, dat telt toch mee hoop ik?

Omdat de politierechter de bevoegdheid heeft om een beschuldigde voor lange tijd het recht te ontnemen om zijn auto te besturen, is dan ook van groot belang dat u zich laat bijstaan door een advocaat. Via uw rechtsbijstandverzekeraar kan u een beroep doen op de advocaat van uw keuze, en dit zonder kosten.

 

Betaalt de verzekeringsmaatschappij mijn advocaat?

In de meeste polissen is voorzien dat uw verzekeringsmaatschappij uw advocaat betaalt, zelfs bij verkeersovertredingen, dronkenschap, etc.. Als u gedagvaard wordt voor de politierechtbank, contacteert u best uw advocaat. Hij onderzoekt dan of uw verzekeraar rechtsbijstand verleent.