Verkeersrecht

Heeft u vragen over verkeersrecht?

Bouly advocaten staat u graag bij.

U moet als beklaagde naar de politierechtbank na een verkeersinbreuk (alcohol, drugs, snelheid, andere verkeersovertredingen). Moet u dan zelf naar de rechtbank?

U kan een advocaat opdracht geven om namens u het woord te voeren op de rechtbank. Uw autopolis betaalt meestal de advocaat- en gerechtskosten.
Met uw advocaat bespreekt u of het wenselijk is dat u samen met uw advocaat aanwezig is op de zitting.

Vullen we bij een licht verkeersongeval een aanrijdingsformulier in?

Samen met de andere ongelukkige chauffeur tot een sluitend en correct ingevuld aanrijdingsformulier komen is een kunst. Ervaring, koelbloedigheid of zelfs geslepenheid bepaalt dan achteraf nog al eens wie in zijn recht is. Een dag goed nadenken is soms beter dan een minuut slecht schrijven of een slordige schets. Als u denkt dat de andere chauffeur aansprakelijk is voor het ongeval, hebt u het meeste kans op een correcte afhandeling als u er de politie bijhaalt. Als er geen politie in de buurt is of de politie heeft andere katten te geselen, moet u goed beseffen dat het aanrijdingsformulier wellicht het enige bewijsstuk zal zijn in verband met het ongeval.

Ik was slachtoffer in een ernstig of complex ongeval. Kan mijn advocaat onmiddellijk worden ingeschakeld?

Via uw autopolis of familiale polis (fietser of voetganger) heeft u bij een ongeval recht op rechtsbijstand. U moet daartoe aangifte doen “in rechtsbijstand” bij uw verzekeringsmaatschappij en om een advocaat vragen. Regelmatig is er discussie met de verzekeringsmaatschappij omtrent het tijdstip waarop de advocaat zijn cliënt mag bijstaan op haar kosten. De advocaat van uw keuze kan uw verzekeraar echter overtuigen dat een bepaald dossier onmiddellijk bijstand verdient van een advocaat omwille van de ernst of de complexiteit van het ongeval.

Advocaten Bouly staat u zonder kosten bij in uw aangifte en de eerste contacten met uw verzekeraar rechtsbijstand. Zo hebt u de zekerheid dat uw schadedossier onmiddellijk correct wordt behartigd.

Kan uw verzekeraar de schadevergoeding die hij betaalde aan slachtoffers terug eisen?

In bepaalde situaties kan uw verzekeraar inderdaad terugbetaling eisen. Bijv. als u een verkeersongeval veroorzaakte door dronkenschap, terwijl u een rijverbod had of deelnam aan een straatrace. Of wanneer een ongeluk wordt veroorzaakt door uw 18-jarige zoon die regelmatig met uw auto rijdt, terwijl zijn naam niet mee opgenomen is in de autopolis.
De verzekeraar kan zijn recht op terugbetaling (“regres”) echter slechts gebruiken als een aantal strikte voorwaarden vervuld zijn. Meestal is het recht op terugbetaling ook beperkt tot een bepaald bedrag. Het loont vaak de moeite om te onderzoeken of de verzekeraar wel op correcte wijze aanspraak maakt op terugbetaling. Uw verzekeringspolis voorziet meestal dat u een advocaat mag inschakelen om u te verdedigen tegen een eis tot terugbetaling van een verzekeraar. Maak hier zeker gebruik van en laat een advocaat onderzoeken of de verzekeraar de regels van het recht op terugbetaling wel respecteert.

Recente blogberichten