Scheidingsrecht

Advies nodig over scheidingsrecht?

Bouly advocaten staat u graag bij.

Start ik een echtscheidingsprocedure?

Sinds de echtscheidingswet van 2007 is een echtscheiding via de rechtbank sterk vereenvoudigd. Het volstaat dat één van de partners een verzoekschrift tot echtscheiding indient vanwege ontwrichting van het huwelijk. U krijgt automatisch en binnen een redelijke termijn een echtscheidingsvonnis, of uw toekomstige ex-partner dit nu wil of niet.

Al vanaf de indiening van het verzoekschrift op de rechtbank moeten de echtgenoten elkaar financieel rekenschap geven, zodat er onmiddellijk een heldere financiële situatie ontstaat. Dat maakt ook dat u zonder tijdsdruk kan werken aan oplossingen voor de toekomst.

Goede afspraken over kinderen, echtelijke woning, geld, handelszaak, vennootschap of onderhoudsgeld kunnen soms problematisch zijn. Veel hangt af van de instelling van de beide echtgenoten en hun advocaat. Als een akkoord niet mogelijk is, moet de rechtbank een oplossing bieden. Een grondige bespreking vooraf met uw advocaat helpt u de juiste beslissing te nemen: praten, onderhandelen, bemiddelen of procederen.

Een groot misverstand is dat alleen een echtscheiding bij onderlinge toestemming leidt tot een respectvolle en serene beëindiging van het huwelijk. De praktijk leert dat het tegendeel waar is. Bij een echtscheiding bij onderlinge toestemming moet u immers met uw echtgenoot een uitgebreid en wettig contract tekenen over alles wat u bindt: kinderen, onderhoudsgelden, verdeling. Alles moet tot in de puntjes worden uitgeklaard. Pas daarna mag u aan de rechter toestemming vragen om uit de echt te scheiden. Die verplichting legt heel wat druk op de echtgenoten en is dikwijls de oorzaak van harde standpunten en/of slechte of weinig duurzame oplossingen.

Een advocaat helpt u de juiste keuzes te maken en te kiezen voor een procedure die past bij uw situatie.

Heb ik recht op onderhoudsbijdragen of moet ik onderhoudsbijdragen betalen?

In verband met de kinderen geldt dat beide partners in overeenstemming met hun mogelijkheden bijdragen in de opvoeding en het onderhoud van hun kinderen. Wat betreft de onderhoudsuitkering tussen echtgenoten is er sinds 1 september 2007 heel wat veranderd. Of en wanneer de ene aan de andere partner een onderhoudsgeld moet betalen is afhankelijk van heel wat factoren die door de rechter moeten worden beoordeeld. Het staat de partners vrij in verband met een persoonlijk onderhoudsgeld de afspraak te maken die zij wensen.

Wanneer worden de eigendommen van mezelf en mijn partner verdeeld?

Als de partners of echtgenoten tot een akkoord komen, kan de verdeling snel en op elk ogenblik tot stand komen. Als er geen overeenstemming is, kan de ene partner de andere partner slechts dwingen tot verdeling nadat de echtscheiding door de rechtbank is uitgesproken.

Mijn echtgenoot heeft een (professionele) vennootschap. De aandelen staan op zijn naam. Betekent dit dat ik er niet in meedeel?

Als u aandeelhouder bent van een vennootschap moeten de goederen die eigendom zijn van de vennootschap niet worden verdeeld. Zij blijven eigendom van de vennootschap. Alleen de aandelen moeten worden verdeeld. Het is niet omdat aandelen op naam van een van de echtgenoten staan dat die echtgenoot dan ook alleen eigenaar is. Als de echtgenoten gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel worden de aandelen geacht gemeenschappelijk te zijn (en dat zelfs als de aandelen op naam van de echtgenoten staan) ongeacht of slechts één van de echtgenoten prestaties levert in de vennootschap, dan wel beiden. Bij een echtscheiding zal de ene echtgenoot, (normaal degene die beroepshalve actief is via de vennootschap) de andere “uitkopen”. Raakt men er onderling niet uit, dan worden de aandelen – in het slechtste geval – verkocht of zou de vennootschap wel eens kunnen worden vereffend.

Mijn echtgenoot is van vreemde nationaliteit en ik wil uit de echt scheiden. Wat nu?

Als u beide in België woont kan u meestal voor een Belgische rechter uit de echt scheiden. Dit betekent echter nog niet dat de Belgische rechter het Belgische recht toepast. Elke situatie moet afzonderlijk worden onderzocht.

Wat is bemiddeling?

Mr. Bouly volgde met succes de basisopleiding bemiddeling en daarnaast ook een bijzondere opleiding familiale bemiddeling.

Bemiddeling is een methode om conflicten op te lossen. De bemiddelaar is geen beschermd beroep. Iedereen mag zich bemiddelaar noemen. Een erkend bemiddelaar heeft een erkende opleiding bemiddeling gevolgd. De beroepsachtergrond van een bemiddelaar kan heel uiteenlopend zijn: jurist, maatschappelijk werker, econoom, architect.

Als partijen allebei de vaste wil hebben om op korte termijn een oplossing te zoeken voor hun geschil, is een bemiddeling een goed alternatief voor een klassieke procedure via de rechtbank. Let wel: een bemiddelaar kan de partijen niet verplichten om tot een akkoord te komen. Een bemiddelaar neemt ook geen beslissingen. De kostprijs van een bemiddeling is afhankelijk van de bemiddelaar, maar ook van de complexiteit van het geschil. Een degelijke bemiddeling vraagt heel wat tijd en energie van de bemiddelaar. U doet er dus goed aan vooraf duidelijke financiële afspraken te maken met uw bemiddelaar.

De partijen kunnen zich in een bemiddeling laten bijstaan door hun eigen advocaat die mee oplossingen kan aanreiken en waakt over het resultaat. Een advocaat ziet er ook op toe dat tijdig een beroep wordt gedaan op de rechtbank als de bemiddeling enkel tijd- en geldverlies oplevert. Als de bemiddeling een akkoord oplevert, is uw eigen advocaat het best geplaatst om het uiteindelijk bereikte akkoord snel en goed te verwoorden. Op die manier worden (nieuwe) conflicten in de toekomst vermeden. Wij helpen u graag op weg bij een bemiddeling. Nuttige informatie over bemiddeling en over het verloop van een bemiddeling vindt u alvast op de website van de Federale Bemiddelingscommissie.