Merk & Auteursrecht

Merken en auteursrechten

Is dit namaak?

Als het tot een proces komt, is dit een zaak die uiteindelijk enkel en alleen wordt uitgemaakt door de rechter. De afloop van procedures in dit verband is dus moeilijk te voorspellen als de namaak niet echt manifest is.

Moet ik dit laten beschermen?

Voor sommige intellectuele rechten moet u inderdaad initiatieven nemen om bescherming te bekomen. In andere gevallen (vb. auteursrechten) ontstaat de bescherming vanaf het ogenblik dat de scheppende daad wordt gesteld. U moet dan wel aantonen dat u de auteur bent.

Ze gebruiken mijn merk. Wat doe ik eraan?

Er zijn procedures om onmiddellijke stopzetting van het gebruik te bewerkstelligen en de namaakproducten in beslag te nemen. Daarnaast kan u een procedure starten om een schadevergoeding te bekomen.