Algemene voorwaarden

Ons kantoor heeft als benaming BOULY ADVOCATEN en is gevestigd te 3920 Lommel, Lepelstraat 15 (KBO nr. 0816.834.525). Het btw-nummer is BE0816.834.525

Ons kantoor houdt zich aan de deontologie van de advocaat. U vindt de deontologie op de website van de Orde van Vlaamse Balies www.avocaat.be en op de website van www.juridischlimburg.be. BOULY ADVOCATEN behandelt de haar toevertrouwde opdrachten met zorgvuldigheid en beroepsernst.

 

VERZEKERING

Ons kantoor is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid, dit ingevolge de globale polis die de Orde van Vlaamse Balies afsloot met de verzekeraar Amlin Europe N.V. (Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel). De geografische dekking van de verzekering is wereldwijd, uitgezonderd de Verenigde Staten van Amerika en Canada. De aansprakelijkheid van ons advocatenkantoor kan nooit meer bedragen dan het verzekerd bedrag. De cliënt wordt op eerste verzoek het bedrag meegedeeld van de maximale dekking. Indien de cliënt meent dat het risico de maximale dekking overstijgt zal hij dit aan ons kantoor melden, zodat een bijkomende risicodekking wordt gevraagd, hetzij de contractverhouding tussen de cliënt en het kantoor beëindigd wordt. Op eerste verzoek wordt aan de cliënt het bedrag van de maximale dekking meegedeeld.

 

TARIEVEN

Gratis eerste gesprek: een tijdig advies kan beslissend zijn in een rechtszaak. Daarom kan u bij ons terecht voor een gratis oriënterend gesprek (ongeveer een half uur). Wij onderzoeken of u een advocaat nodig heeft en maken een prognose van de kosten. Wij gaan ook na of uw verzekeringsmaatschappij de proces- en advocaatkosten betaalt. Mogelijk komt u ook in aanmerking voor vrijstelling van gerechtskosten. Lees op deze website op de openingspagina ook de rubriek Ik zoek een advocaat.

Wij maken een onderscheid tussen erelonen, kantoorkosten en de kosten aan derden.

Het honorarium of ereloon is de geldelijke vergoeding die de cliënt betaalt voor de door de advocaat geleverde prestaties. Tenzij anders overeengekomen wordt het ereloon op uurbasis berekend. Dit uurloon kan variëren, naargelang de complexiteit, het belang, de aard en de hoogdringendheid van de zaak. Wij houden ook rekening met uw persoonlijke situatie en uw financiële draagkracht. Het ereloon kan eventueel gedeeltelijk gekoppeld worden aan een succes fee afhankelijk van het behaalde resultaat.

De kantoorkosten omvatten de kosten voor de opening van het dossier, de briefwisseling, e-mails, aangetekende briefwisseling, dactylografie, verplaatsingen, afdrukken en kopieën, faxen, archivering. Ons kantoor hanteert de volgende tarieven voor kantoorkosten:

  • verplaatsingen: € 0,60/km
  • briefwisseling: € 11 per blz.
  • mail, kopie: € 0,40 per blz.
  • scan: € 0,30 per blz.
  • griffiebon: € 1,50 per stuk
  • aanleg en archivering dossier: € 90,00

De kosten aan derden zijn de kosten die door derden worden aangerekend. Het gaat bijvoorbeeld om deurwaarderskosten, griffierechten, notariskosten, etc.

Bij aanvang van een dossier rekent BOULY ADVOCATEN een provisie aan, een voorschot. De aanvang en/of voortzetting van de prestaties veronderstelt de betaling van deze provisie en aanvullende provisies.

Incasso: bij opdrachten tot invordering van niet betwiste schuldvorderingen hanteren wij forfaitaire tarieven met gedeeltelijke toepassing van het principe no cure no pay (geen oplossing, geen betaling). Wij stellen u deze bijzondere tarieven voor incasso graag ter beschikking.