Schadedossiers

Advies nodig over schadedossiers?

Bouly Advocaten staan voor u klaar.

Betaalt de verzekering mijn advocaat?

Als u iets overkomt en u wilt een schadevergoeding kan u meestal terugvallen op een rechtsbijstandsverzekering. Een rechtsbijstandsverzekeraar betaalt uw advocaat, de gerechtskosten en de kosten van een expertise. U mag uw advocaat zelf kiezen. Als u het slachtoffer is van een ongeval of een misdrijf vraagt u daarom best zo snel mogelijk raad bij uw advocaat. Hij kan aangifte doen bij uw verzekeringsmaatschappij en zet de nodige stappen om uw belangen veilig te stellen.

Hoe bereken en bewijs ik mijn schade?

Het berekenen van uw schade kan u overlaten aan uw advocaat. Essentieel is echter dat u onmiddellijk na het ongeval of de feiten bewijsstukken verzamelt (documenten, getuigen, foto’s). Als slachtoffer heeft u er alle belang bij dat de politie de nodige vaststellingen doet. De politie ondervraagt alle getuigen en noteert alles nauwkeurig. Bij een ingewikkelde zaak doet u er soms goed aan om een advocaat onmiddellijk de opdracht te geven om de aanstelling te bekomen van een gerechtelijk deskundige. Zo’n deskundige beschrijft de oorzaak en de omvang van de schade in een duidelijk rapport. Vaak kan uw advocaat via uw verzekeringsmaatschappij bekomen dat de rechtbank een deskundige aanstelt.

Soms is het voor een benadeelde moeilijk om bewijzen te verzamelen in verband met de oorzaak en de omvang van de schade. Uw advocaat kan daarom een onderzoeksrechter verplichten om een onderzoek in te stellen, zodat alle feiten boven water komen.

Wie is verantwoordelijk en moet ik onmiddellijk actie ondernemen?

Onmiddellijk na het schadegeval is van belang dat getuigen worden ondervraagd en dat de politie de nodige vaststellingen doet. Uw advocaat neemt, zo nodig, het initiatief om een expert aan te stellen of een gerechtelijk onderzoek uit te lokken. Meestal betaalt uw rechtsbijstandsverzekeraar de kosten. Bij een belangrijk schadegeval doet u er alleszins goed aan om onmiddellijk advies in te winnen bij een advocaat. Uw advocaat controleert of alle mogelijke bewijzen zijn verzameld.

Welke personen hebben recht op een schadevergoeding naar aanleiding van een overlijden?

Te vaak weten nabestaanden van een slachtoffer niet dat zij recht hebben op een schadevergoeding. Nochtans hebben een aantal nabestaanden automatisch recht op een schadevergoeding. Zij moeten wel tijdig aan de dader of aan de verzekeringsmaatschappij van de dader laten weten dat zij ook schadevergoeding wensen.

Bestaan er vaste tarieven voor de toekenning van schadevergoeding ?

Er bestaat een hulpmiddel voor de berekening van de schade, namelijk de zogeheten “Indicatieve Tabel”. Als u hier klikt, komt u terecht bij deze Indicatieve Tabel. De rechter is niet gebonden door deze Indicatieve Tabel. De benadeelde kan aantonen dat de schade die hij lijdt bijzonder intens is, van uitzonderlijk lange duur of specifiek. De schadevergoeding die uiteindelijk wordt uitgekeerd is trouwens vaak het resultaat van onderhandelingen. Vaak heeft een verzekeringsmaatschappij er belang bij om een minnelijke regeling te treffen die tegemoetkomt aan de eisen van het slachtoffer, omdat zij de proceskosten moet betalen. Uw advocaat is daarom het beste geplaatst om een aanbod tot schadevergoeding te beoordelen.

Recente blogberichten