Arbeidsrecht

Advies nodig over arbeidsrecht?

Bouly advocaten staat voor u klaar.

Onterecht ontslagen. Wat nu?

Als u ten onrechte wordt ontslagen hebt u recht op een verbrekingsvergoeding die afhankelijk is van uw anciënniteit, uw functie, uw loon. Mogelijk heeft u daarnaast recht op een schadevergoeding wegens een kennelijk onredelijk ontslag. De CAO nr. 109 van 1 april 2014 bevat daarnaast ook een regeling inzake ontslagmotivering. Let er op dat u binnen het jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst de zaak aanhangig maakt voor de rechtbank.

Moet ik onmiddellijk reageren als mijn werknemer te zwaar in de fout gaat?

U moet inderdaad snel reageren, dit is binnen de drie dagen vanaf de kennisname van de zwaarwichtige fout. Deze eerste schriftelijke reactie is essentieel. Vandaar dat u zich op dat ogenblik best laat bijstaan door een advocaat.

Een minnelijke regeling of een proces?

In een geschil met uw werkgever of uw werknemer is het aan te bevelen een correcte ingebrekestelling te versturen, maar tezelfdertijd te onderhandelen op vertrouwelijke basis. Dit kan via vertrouwelijke briefwisseling tussen advocaten. Alleen advocaten kunnen overigens in brieven vertrouwelijke voorstellen formuleren, die nooit aan de rechtbank mogen worden getoond.

Hoorplicht voor de overheid-werkgever

Vooraleer een overheid ernstige maatregelen neemt ten aanzien van een statutair of contractueel personeelslid, moet dit personeelslid op de hoogte worden gebracht en zijn opmerkingen kunnen doen gelden. Als er geen verhoor heeft plaatsgevonden ten aanzien van het personeelslid, heeft dit personeelslid mogelijk recht op een schadevergoeding wegens buitengewone schade.

Recente blogberichten