Handelsrecht

Advies nodig over handelsrecht?

Bouly advocaten staat u graag bij.

Is dit wel een (goed) contract?

Korte contracten zijn dikwijls de beste contracten. Essentieel voor een goed contract is echter dat het duidelijk is. Wie wil ontsnappen aan een contract heeft liever dat hij te maken heeft met een onduidelijk contract. Een contract kan geldig zijn, zelfs indien het niet ondertekend is, op voorwaarde dat bewezen wordt dat het contract in zekere mate werd uitgevoerd.

Hoe kan ik beletten dat mijn concurrent verder doet met die oneerlijke praktijken?

Om een oneerlijke concurrent een halt toe te roepen, kan u een bijzondere procedure opstarten voor de Ondernemingsrechtbank die op korte termijn kan leiden tot de stopzetting van bepaalde praktijken, op straffe van een dwangsom. Daarnaast kan een procedure worden gestart om schadevergoeding te bekomen voor de schade die u leed ten gevolge van de oneerlijke praktijken.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn klant betaalt en moet hij ook mijn advocaat betalen?

De rechtbank veroordeelt een debiteur tot extra bedragen, zodat de schuldeiser zijn advocaat volledig of grotendeels kan betalen met de opbrengst van de procedure. Belangrijk is het om openstaande bedragen niet te laten oplopen. Als u als handelaar veel niet-handelaars als klant heeft, is het ook van belang dat u in de bestelbon een clausule opneemt die een schadevergoeding en verwijlsintresten voorziet bij wanbetaling. Als u veel buitenlandse klanten heeft, is het van groot belang dat u in uw bestelbonnen bepaalt dat de Belgische rechtbanken bevoegd zijn.

Het botert niet tussen aandeelhouders of tussen bestuurders van een vennootschap. Wat nu?

Bemiddeling is de meest voor de hand liggende remedie. Maar als dat niet helpt, is er een waaier van wettelijke maatregelen. De belangrijkste zijn de procedures tot uitsluiting en gedwongen wederinkoop van de aandelen. Via deze procedures wordt één van de aandeelhouders uitgesloten of worden de andere aandeelhouders eventueel gedwongen tot overname van de aandelen van een aandeelhouder die uit de vennootschap wenst te treden.

Recente blogberichten