Bouwrecht

Mijn aannemer gaat in de fout. Wat nu?

Essentieel is dat u een duidelijke en correcte ingebrekestelling verzendt aan de aannemer, waarin u omschrijft wat u wenst. De ingebrekestelling gebeurt per fax of per aangetekende brief. De correcte redactie van een ingebrekestelling op het juiste ogenblik is in bouwgeschillen dan ook essentieel. Bijstand van een advocaat is op dat ogenblik dan ook een goede investering.

 

Is mijn architect ook aansprakelijk als er gebreken zijn aan het gebouw?

Een architect is aansprakelijk als blijkt dat hij fouten heeft gemaakt in zijn toezicht, controle of budgettering. Ook voor het concept of ontwerp is hij verantwoordelijk. Het komt nogal eens voor dat de architect, samen met de aannemer, aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die u lijdt en dat zij onderling volgens een verdeelsleutel aansprakelijk zijn. In een bouwgeschil met grote financiƫle belangen, is het essentieel dat er wordt op toegezien dat alle partijen die mogelijk aansprakelijk zijn in het proces worden betrokken.

 

Hoe bewijzen dat er fouten zijn gemaakt door aannemer en/of architect?

Eerst en vooral moet u proberen om tot een minnelijke oplossing te komen, omdat de bouwgeschillen vlug ingewikkeld zijn en daardoor tijd en geld kosten. Maar als een procedure onvermijdelijk is, moet in vele gevallen een expert worden aangesteld via de rechtbank. De expert moet de schade vaststellen en de oorzaak onderzoeken. Na de vaststellingen door een expert kan het bouwproces worden voortgezet.