Eigendomsrecht

Advies nodig over eigendomsrecht?

Bouly advocaten staat u graag bij.

De huurder betaalt de huurprijs niet. Wat nu?

U kan een huurder uit de woning of uit het handelspand zetten via tussenkomst van de vrederechter. Uitzetting veronderstelt een huurachterstal van minimum drie maanden huur. Bij uitzetting wordt de huurder veroordeeld tot betaling van de achterstallige huur, maar ook tot een schadevergoeding van drie maanden huur (bij huur van een woning) of zes maanden huur (handelspand).

Ik verkocht mijn huis, maar mijn koper betaalt niet. Wat nu?

U kan aan de rechtbank vragen of zij een vonnis uitspreekt dat de koper er toe verplicht mee te werken aan het ondertekenen van de notariële akte en het betalen van de koopsom. U kan de rechter ook vragen om de koopovereenkomst ongedaan te maken en de koper te veroordelen tot een schadevergoeding. U moet goed weten wat u wil en de koper dat ook duidelijk laten weten per aangetekende brief. De inhoud van deze aangetekende brief is dan ook essentieel. Bijstand van een advocaat voor de redactie van de brief is aangewezen.

 

Mag mijn buur dat allemaal?

Er zijn in de wetgeving zeer gedetailleerde bepalingen voorzien in verband met de verplichtingen die een buur heeft. Daarnaast bestaat er de algemene regel dat een buur verantwoordelijk is voor buitengewone burenhinder. Ingeval van buitengewone buurhinder is het niet noodzakelijk dat uw buur een echte fout maakt. Het is voldoende dat u bewijst of aantoont dat uw buur zorgt voor overlast die niet normaal te noemen is.

Ik huur een huis maar het vertoont allerhande gebreken. Moet ik nu minder of geen huur meer betalen?

U moet allereerst uw huurbaas in gebreke stellen. Als de huurbaas niet antwoordt of geen gevolg geeft aan uw ingebrekestelling kan u, afhankelijk van de ernst van de gebreken, de beëindiging van de huurovereenkomst met schadevergoeding of een verminderde huurprijs bekomen. Onder bepaalde voorwaarden kan u zelfs bekomen dat de huurbaas reeds betaalde huur in zekere mate moet terugbetalen.

Als geen minnelijke oplossing mogelijk is, hebt u er belang bij om een procedure te starten bij de vrederechter. Daartoe schakelt u best een advocaat in. Iedereen weet immers wat een huurcontract is, doch een proces over een huurovereenkomst tot een goed einde brengen is nog een ander paar mouwen.

Kan ik door verjaring een erfdienstbaarheid (“servitude”) verkrijgen?

Alleen erfdienstbaarheden zoals dakdrop, beplantingen op korte afstand, vooruitspringende balkons, erfdienstbaarheid van waterleiding of van uitzicht kan u verkrijgen door verjaring. Dit zijn zichtbare en voortdurende erfdienstbaarheden.

Een erfdienstbaarheid van overgang ten voordele van de inwoners van een gemeente op een private grond kan wel door verjaring ontstaan, hoewel een recht van overgang op zich geen zichtbare en voortdurende erfdienstbaarheid is.

Mijn perceel is ingesloten, ik heb geen toegang tot de openbare weg. Wat nu?

U kan via de vrederechter een uitweg vragen. De vrederechter beoordeelt de ingeslotenheid niet alleen op grond van het al dan niet palen aan de openbare weg. Hij houdt ook rekening met het gebruik van het ingesloten perceel (een landbouwperceel moet bijv. toegankelijk zijn voor een landbouwmachine, een industriegrond moet toegankelijk zijn voor industriële activiteit).

Koop-verkoop van een pand met gebreken

Als een koper na aankoop van een pand stuit op ernstige verborgen gebreken, kan de koper zijn beklag maken bij de verkoper. De koper kan er dan voor kiezen de aankoopprijs terug te eisen en de woning terug te geven. Hij kan er ook voor kiezen het pand te houden en een deel van de prijs terug te eisen.

Als de verkoper de gebreken met opzet verzweeg, heeft de koper ook nog het recht om volledige schadevergoeding te eisen.

Let op: de koper die zich verongelijkt voelt moet binnen een korte termijn nadat hij de gebreken ontdekte of moest ontdekken de verkoper dagvaarden voor de rechtbank.

Recente blogberichten