Strafrecht

Advies nodig over strafrecht?

Bouly advocaten staat u graag bij.

Advocaat Bouly voltooide een bijzondere opleiding voor cassatieprocedures in strafzaken, georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies. Hij geniet daardoor het recht om u in strafzaken bij te staan in eerste aanleg, in beroep, maar ook voor het hof van cassatie. Advocaat Bouly volgde daarnaast een bijzondere opleiding verhoorbijstand met een trainingsprogramma dat strafrechtadvocaten de kennis en vaardigheden aanreikt voor advies en verdediging van verdachten, slachtoffers en getuigen tijdens een verhoor ( “Strengthening suspect’s right in pre-trial proceedings”, kortweg Supralat).

Moet ik vrijspraak vragen of strafvermindering?

Uw standpunt voor de rechtbank moet alleszins rekening houden met de gegevens van het dossier. Een goede verdediging valt of staat met het respect dat u opbrengt voor het dossier dat samengesteld is door de politie en de onderzoekers. Het onderzoek moet natuurlijk wel volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de wet zijn verlopen en de onderzoekers moeten steeds oog hebben gehad voor uw rechten van verdediging.

Tips voor wie verhoord wordt door de politie:

  1. U mag aan de politie vragen dat alle vragen en antwoorden exact worden neergeschreven zoals u ze uitsprak.
  2. U hebt zwijgrecht, maar als u zegt dat u zich op uw zwijgrecht beroept, gaat men ervan uit dat u iets te verbergen hebt.
  3. Als u niet volledig zeker is van uw antwoord, kan u beter geen antwoord geven of zeggen dat u het in uw documenten moet nagaan.
  4. Bij ingewikkelde vragen antwoordt u best niet met ja of nee.
  5. Lees uw verklaring aandachtig na.
  6. Wie wordt gevraagd als getuige, heeft soms meer nood aan voorbereiding of advies van een advocaat, dan iemand die wordt gehoord als verdachte.
  7. Ook voor slachtoffers kan het nuttig zijn om een advocaat te raadplegen voor zij worden gehoord.
  8. Uw houding tijdens de ondervraging is van belang. Een speurder noteert in het proces-verbaal meestal ook zijn persoonlijke indrukken over de ondervraging. Een rechter hecht belang aan deze indrukken.

Moet ik spreken of moet ik zwijgen?

Als de onderzoekers een stevig dossier tegen u hebben, is het veelal in uw belang om mee te werken aan een onderzoek. Medewerking kan trouwens leiden tot een vervroegde vrijlating in geval van voorlopige hechtenis. Weet echter dat uw stilzwijgen als u verdacht wordt geen voldoende reden mag zijn om u te veroordelen en dat uw stilzwijgen ook niet bepalend mag zijn voor de strafmaat die de rechter hanteert. In de praktijk bestaat er echter zowel vanwege politie als magistraten een wantrouwen ten aanzien van verdachten die de lippen op elkaar houden.

 

Stevig in uw schoenen bij verhoor:

De ondervraging door politie of onderzoeksrechter is vaak beslissend in een strafzaak. U kan zich als verdachte, slachtoffer of getuige in een strafzaak laten bijstaan door de advocaat van uw keuze. Een advocaat helpt u in een gespannen situatie een samenhangende verklaring af te leggen en komt op voor uw rechten bij de ondervraging.

Tip: als u een uitgebreide verzekeringspolis rechtsbijstand afsloot, heeft u in heel wat situaties recht op de advocaat van uw keuze. Uw verzekeraar betaalt.

Recente blogberichten