Overheid

Een procedure waarbij de overheid betrokken is?

Bouly advocaten staat u graag bij.

Betaalt mijn rechtsbijstandsverzekeraar de kosten van een procedure tegen de overheid?

De gebruikelijke polissen voorzien (meestal) niet in de betaling van de kosten van een geschil met de overheid. Daarvoor moet u een aparte polis rechtsbijstand afsluiten die administratieve geschillen dekt. Uitzonderlijk is er wel rechtsbijstand via uw verzekeringsmaatschappij als de overheid een fout heeft gemaakt, nalatig is geweest of buitengewone hinder veroorzaakt. Houdt er wel rekening mee dat er bij afsluiting van een polis rechtsbijstand een lange wachttijd is eer de polis in voege is. Het heeft dan ook geen zin om nog vlug een polis rechtsbijstand in verband met administratieve geschillen af te sluiten als de betwisting met de overheid al is ontstaan.

Hoe lang duurt het om een resultaat te behalen?

 

Geschillen met de overheid vergen meer dan andere geschillen een lange adem en een belangrijke investering. Bovendien kan een overheid, als haar beslissing wordt vernietigd door een rechtscollege omwille van een slechte motivering of procedurefouten een nieuwe beslissing nemen die ongeveer hetzelfde resultaat oplevert. Nog meer dan bij andere betwistingen geldt dus, beter een slecht akkoord dan een goed proces.

Waarom ik wel en die ander niet?

Het is een vraag die in een betwisting met de overheid dikwijls wordt gesteld. Terecht, want de overheid heeft de plicht om het gelijkheidsbeginsel te respecteren. Wordt het gelijkheidsbeginsel niet gerespecteerd, dan gaat de overheid in de fout en hebt u mogelijk een reden tot schadevergoeding of rechtzetting.

Moet ik snel reageren op die brief van de overheid?

In geschillen met de overheid zijn de termijnen die gelden vaak valkuilen. Het is dan ook goed om snel deskundig advies in te winnen als u het niet eens is met een handeling die een overheid stelt of als de overheid nalaat te handelen.

 

Recente blogberichten