Eigen kweek

Een cannabisplantage in huis kan niet zonder geknoei aan de elektriciteitsinstallatie. Daar komt soms brand van. In de casus die het hof van beroep van Antwerpen moest behandelen maakte de zoon des huizes tijdelijk gebruik van de woning van zijn moeder. Vanwege de badkamer, maar ook om er een cannabisplantage op na te houden. Hij had de elektrische installatie van de woning verzwaard en gezorgd voor illegale vertakking van het elektriciteitsnet. Zonder de nodige vakkundigheid, want er brak brand uit en zowel de woning van zijn moeder als het naastliggende pand leden brandschade.

De brandverzekeraar van de buren verhaalde zich op de moeder van de kweker, omdat zij de woning in vruchtgebruik had. Terecht, vond het hof, want als vruchtgebruikster moest zij haar woning onderhouden en was zij bewaarder van het huis en niet haar zoon. Dat moeder negen dagen gehospitaliseerd was, een jaar kine onderging en op het ogenblik van de brand met vakantie was, deed er volgens het hof niet toe. Evenmin het feit dat zij niet op de hoogte was van de plantage en dat alleen haar zoon was gestraft omwille van de cannabisplantage.

De verzekeraar van de cannabiswoning voelde zich evenmin geroepen om op te draaien voor de brandschade en eiste de nietigverklaring van de verzekeringspolis. Hij zou de polis nooit hebben afgesloten als hij had geweten van de plantage.

De polis was volgens het hof inderdaad nietig en de verzekeraar moest de schade niet betalen. Wel moest hij alle brandpremies aan moeder terugbetalen omdat zij niet op de hoogte was van de plantage. Een magere troost wellicht.