De nieuwe polis rechtsbijstand: een betaalbaar versterkend middel bij crisis

Wie zich wil wapenen bij tegenslag, een vervelend conflict of simpelweg zijn hebben en houden als een goede huisvader wil beheren, moet weten hoe waardevol een uitgebreide polis rechtsbijstand is. Zo’n polis is niet verplicht, maar sinds 2019 (de wet Geens) is het onverstandig om geen polis af te sluiten. Voor het geld moet u het niet meer laten. Een uitgebreide polis rechtsbijstand levert u een belastingvoordeel op. En als u klassieke polissen afsluit (familiale, brand, auto) wordt het premiegedeelte rechtsbijstand van die polissen afgetrokken van de premie voor een afzonderlijke polis rechtsbijstand. Zo betaalt u slechts een meerprijs van om en bij 10 euro per maand voor een uitgebreide polis rechtsbijstand.

Sinds de wet Geens brachten verzekeringsmaatschappijen polissen op de markt die u toelaten om in bijna alle conflict- of probleemsituaties in de privésfeer op te komen voor uw rechten. Of het nu gaat om familiekwesties, bouw-, arbeids- of consumentengeschillen, schadedossiers, ruzie met de buren, conflicten met de overheid, de fiscus of als u zich moet melden bij de rechtbank of bij de politie. Tenzij u zelf duidelijk te kwader trouw handelde, betaalt uw rechtsbijstandsverzekeraar in deze geschillen de advocaat van uw keuze, de gerechtskosten en kosten van bemiddeling. Ook de technisch expert of arts die u inschakelt betaalt de verzekeraar. Als u een polis rechtsbijstand afsluit, verhogen uw kansen op een gunstige minnelijke regeling. Wie financieel sterk staat is immers een geduchte tegenstrever.

Toegegeven, een verzekeringspolis is een taaie tekst en men moet vaak jurist zijn om te beseffen wanneer uw polis van pas komt. Ga daarom te rade bij uw advocaat zodra u ook maar vermoedt juridische hulp nodig te hebben. Uw advocaat onderzoekt of u via uw polis gratis rechtshulp krijgt. Uw advocaat zorgt ook voor een correcte aangifte bij uw verzekeringsmaatschappij, zodat u maximale kansen heeft op rechtsbijstand. Hou er wel rekening mee dat u niet vlug vlug een polis kan afsluiten als u te maken heeft met een opborrelend juridisch probleem. Elke verzekeringspolis bevat immers wachttijden.

Deskundige rechtsbijstand is duur en dikwijls juist dringend als u te maken heeft met tegenslag en een gebrek aan financiële armslag. Een tijdig afgesloten nieuwe polis rechtsbijstand helpt u (opnieuw) op weg.