Advocaat & verzekering

Een gratis advocaat via uw verzekering: vaker dan u denkt

Via de klassieke verzekeringspolissen (familiale, auto, uitbating bedrijf) kan u in heel wat situaties een advocaat inschakelen. Die advocaat mag u zelf kiezen. De verzekeringsmaatschappij betaalt dan de advocaat, maar ook de kosten van een gerechtelijke expertise, medisch en technisch advies en de gerechtskosten.

Verzekeringspolissen zijn vaak moeilijk leesbaar. Daarenboven maakt een verzekeringsmaatschappij soms te laat of helemaal niet duidelijk dat u recht heeft op een advocaat. Vervelend, want vaak raadpleegt u best onmiddellijk een advocaat. Vandaar dat wij voor u klaarstaan om te onderzoeken of u via uw verzekeringspolis een beroep kan doen op een advocaat. Wij lichten uw verzekeringsmaatschappij ook in over uw nood aan juridische hulp en bijstand van een advocaat.

Voorbeelden van situaties waarin u mogelijk recht heeft op een advocaat:

  • u wordt gedagvaard voor de politierechtbank wegens een verkeersovertreding (o.m. snelheid, rood licht, alcohol, drugs, vluchtmisdrijf).
  • u is betrokken bij een verkeersongeval en u is gewond of uw auto, motorfiets of fiets is beschadigd.
  • een naast familielid of persoon met wie u een bijzondere band heeft overlijdt bij een ongeval of een geweldmisdrijf.
  • uw huis of bedrijfsgebouw is beschadigd door een ongeval, ontploffing of brand.
  • u, uw naaste familieleden of uw bedrijf zijn het slachtoffer van een misdrijf (bijv. diefstal, geweld, zedenfeiten, bedrog, valsheid in geschriften, vandalisme).
  • u of uw bedrijf ondervinden buitengewone hinder afkomstig van naburige eigenaars.
  • uw ex-partner betaalt zijn onderhoudsgeld niet en u wenst daarom een schadevergoeding.
  • u is slachtoffer van een medische fout of een medisch ongeval. Uw verzekeringsmaatschappij en eventueel uw ziekenfonds komen tussen in de gerechtskosten en advocaatkosten.
  • u is ondernemer en bij de uitvoering van een opdracht of levering, hebt u schade veroorzaakt.

Schadevergoeding, zelfs als de dader niet kan betalen

Als iemand u schade berokkent, maar  de schadevergoeding niet kan betalen, is het soms uw eigen verzekeringsmaatschappij die u moet vergoeden voor de geleden schade. Dus, zelfs als u denkt dat het niet de moeite loont om een schadevergoeding te eisen omdat er bij de dader toch niets te rapen valt, wordt u dan toch vergoed. Vraag dus aan een advocaat een onafhankelijk advies als u schade lijdt.

Slachtoffers van geweld kunnen ook een vergoeding bekomen via het Slachtofferfonds. Zelfs wie schade leed door hulp te bieden aan een slachtoffer van geweld of aan personen wiens leven in gevaar was, kan hulp aanvragen. Tot slot kan ook de naaste familie van een overleden slachtoffer hulp aanvragen bij het Slachtofferfonds. De details leest u in de website van de Federale Overheidsdienst Justitie. Uw advocaat kan u via uw rechtsbijstandverzekering kosteloos helpen bij uw aanvraag aan het Slachtofferfonds.

Het nut van een extra polis rechtsbijstand

Meestal geniet u van rechtsbijstand via een klassieke verzekeringspolis (autoverzekering, familiale verzekering, brandverzekering, …). U kan ook nog een aparte rechtsbijstandsverzekering afsluiten in verband met juridische geschillen die niets te maken hebben met de klassieke verzekeringspolis. U kan bijv. een polis rechtsbijstand afsluiten voor conflicten met de overheid, bij echtscheiding, personen- en familierecht, erfenisrecht, fiscaal recht, arbeidsrecht en sociaal recht, tuchtprocedures.

De premies voor een aparte polis rechtsbijstand zijn relatief laag. Toch is die polis in België verre van ingeburgerd, in tegenstelling tot bijv. in Nederland. Daarom heeft de Belgische overheid in 2021 de premies voor een rechtsbijstandsverzekering fiscaal aftrekbaar gemaakt.

Als je een rechtsbijstandsverzekering afsluit, heb je meestal te maken met een wachttijd. Wachttijd is de tijd dat u bij de verzekeraar nog niet gedekt is voor juridische hulp en kosten. Vaak is de wachttijd ongeveer drie maanden, maar er zijn ook termijnen van 6 maanden tot een jaar. De wachttijd is er omdat iemand die verwacht te maken te krijgen met een juridisch conflict, eerder een rechtsbijstandsverzekering afsluit dan iemand die geen juridisch conflict verwacht.

Aangifte bij uw rechtsbijstandsverzekeraar

Als u een advocaat wil via uw verzekeringsmaatschappij, contacteert u best vooraf de advocaat die u kiest. Hij onderzoekt uw verzekeringspolis en kan u begeleiden bij uw aangifte. Als de verzekeraar dekking verleent, heeft u het recht om de advocaat die u koos om advies te vragen in verband met de slaagkansen voor de rechtbank. De verzekeringsmaatschappij betaalt alle proces- en advocaatkosten als uw advocaat u adviseert een procedure te starten. Ook de kosten van advies zijn voor de verzekeringsmaatschappij.