Uw gesprek kan worden opgenomen

Twee aannemers hadden ruzie over de al dan niet correcte uitvoering van bouwwerken. “Slecht werk”, zei de ene. “Betalen”, zei de andere en trok naar de rechtbank om zijn geld te krijgen. De spanningen liepen hoog op en de aannemers belandden uiteindelijk voor het hof van beroep van Antwerpen. Wellicht omdat de aannemer van wie […]

Is profiteren van een vergissing strafbaar?

Die vraag moest de correctionele rechtbank van Tongeren beantwoorden omdat een dame trachtte te profiteren van een fout van haar bank. Zij had daar cash 10 biljetten van 50 euro (500 euro dus) gestort. Per abuis noteerde de bankbediende een storting van 110 biljetten van 50 euro of 5.500 euro. Vijfduizend te veel dus. Toen […]

Bouwperikelen op TV

Het bouwen van een huis leidt soms tot drama’s. Daar komen dan vonnissen van. Soms zelfs TV-uitzendingen. De woning waar het hier over gaat moest volgens het hof van beroep van Brussel worden afgebroken en heropgebouwd, hetgeen de bouwheer 172.000 euro zou kosten. Dat de aannemer en de architect in de fout waren gegaan was […]

Een e-mail kan duur uitvallen

Een burgemeester had aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen een aantal mails met verkiezingspropaganda verstuurd. Niet tot eenieders tevredenheid omdat de burgemeester de e-mailadressen had verkregen via een architecte die voor haar klanten per mail een afspraak over een verkavelingsvergunning vroeg. Er volgden twee klachten bij de Gegevensbeschermingsautoriteit die sinds een jaar waakt over het gebruik van […]

De kat kwam weer

Ze woonden samen. Hij en zij. En de kat. Maar na twintig maanden kwam er een einde aan.Zij ging weg. Hij bleef. Samen met de kat. Een paar maanden later schreef zij hem een brief. Of zij de kat en de meubeltjes van de kat niet mocht hebben. De kat is van mij en blijft […]

Een huis in Marokko

Meer dan tien jaar nadat een sociale huisvestingsmaatschappij aan één van haar huurders een appartement ter beschikking had gesteld, vernam zij dat de bewuste huurder al die tijd eigenaar was van een onroerend goed in Marokko. De maatschappij zegde de huur prompt op en eiste ook de terugbetaling van de sociale kortingen die de huurder […]

Nachtlawaai en Airbnb

Omdat mevrouw Van O. blijkbaar een vriend had bij wie ze vaak verbleef, bood zij haar duplexappartement op de eerste en tweede verdieping aan via Airbnb. Dit tot ongenoegen van de heer T. van het appartement op het gelijkvloers. Het komen en gaan van toeristen zorgde (ook ’s avonds) voor geluidsoverlast en hij voelde zich […]

Ben je blank of ben je zwart…

Op een bank in een park in Brussel zat een man. Aan een blanke man die passeerde verkocht hij een muilpeer. Zelf was hij zwart. De blanke man zou ruzie hebben gezocht en hem hebben uitgedaagd. Het slachtoffer zelf beweerde dat hij de man op de bank alleen maar begroette, waarop deze zei blanken te […]

Wanneer wordt een ziekte een handicap?

“Neem uw tijd en herstel volledig. We zullen onze plan wel trekken”, drukte de directie van een kunsthandel één van haar verkoopsters op het hart, toen ze te maken kreeg met lymfeklierkanker. Tien dagen later wierf de directie een nieuwe verkoopster aan. Op advies van de ziekenfondsarts nam de uitgevallen verkoopster een kleine twee jaar […]

Het recht op vergissing

Een zeer geliefde kaart uit het Algemeen Fonds van het bordspel Monopoly is die met ‘een vergissing van de bank in uw voordeel’. Maar, maakt zo’n vergissing in het echte leven ook gelukkig? Zo was er een bofkont die na een verkeersongeval van zijn verzekeringsmaatschappij tweemaal de wrakwaarde van zijn total loss auto kreeg, zodat […]