Uitgetelde levensvreugde

Slachtoffers van een ongeval of geweld willen meestal een vergoeding voor ‘pijn en smarten’ oftewel morele schadevergoeding. Het gaat dan om psychische schade of gederfde levensvreugde. Er bestaat zelfs een tabel om het smartengeld te berekenen. Toch varen rechters vaak een eigen koers, omdat tarieven tekortdoen aan de werkelijkheid. Zo was er een dame die […]

Het recht om ‘kwak’ te zeggen

Wanneer mag u een dokter een kwakzalver noemen? Die vraag leidde tot een juridische strijd met wisselende kansen. Aanleiding was een artikel op een website die strijdt tegen gebakken lucht in de wereld van de wetenschap. Het artikel ging over een Duitse arts die zich professor noemde en een kankercentrum had ‘met vooruitstrevende therapieën’. Volgens […]

Vergeet het zout niet

Als wintergladheid een verkeersongeval veroorzaakt, leidt dat vaak tot een potje – hoe lang nog – zwartepieten. Wanneer een gewestweg glad is, zegt de gemeente dat het gewest moet strooien en het gewest vindt dat de gemeente moet waken over de veiligheid op haar grondgebied, gewestwegen incluis. En allebei vinden ze dat de autobestuurder die […]

Geheimtips over alcoholcontrole

Vandaag is er alcohol- en autocontrole in heel de zone. Het is maar dat je het weet hé. Bobby’s! Nog tot vijf uur morgenvroeg.’ Dat sms’je verzond een politie-inspecteur aan veertien kennissen. Een korte boodschap met een lange staart. Het parket vervolgde hem wegens schending van het beroepsgeheim, zodat hij een gevangenisstraf en een fikse […]

Als de bankrekening plots op nul staat

Wie in de huwelijksboot stapt weet dat er voortaan een gemeenschappelijke geldbuidel is. Hij of zij haalt daaruit wat nodig is en de partner respecteert dit. Alleen bij belangrijke transacties die opgesomd zijn in de wet, moeten de echtgenoten samen beslissen. Dat kan voor verrassingen zorgen als ze het huwelijksbootje voelen kantelen. Het valt vaak […]

Dankbaar om een deuk

Beeld u in dat u een parkeerticketje haalt en ondertussen rijdt een dame met haar auto tegen uw geparkeerde wagen en veroorzaakt een kleine deuk. Twee jaar later verneemt u van de rechtbank dat u recht heeft op 28 maal de kosten van de bluts. Het lijkt op het verhaal van de heilige broodvermenigvuldiging of […]