Scènes uit een huwelijk

Bij een huwelijksdag horen foto’s of videobeelden en de verspreiding van al die beelden. Maar wat met foto’s of videobeelden van na de huwelijksdag? Zo was er een dame die voor de rechtbank van Antwerpen uitpakte met scènes uit haar huwelijksleven, toen haar ex-echtgenoot een onderhoudsgeld eiste van 2.000 euro per maand omdat hij niet in zijn bestaan kon voorzien, geplaagd door de ziekte die alcoholisme heet. De dame toonde de rechtbank video’s en foto’s met haar man, uitgeteld op de zetel of wanneer hij zichzelf had bevuild. Bewijsmateriaal dat de rechtbank aanvaardde, omdat echtgenoten onderling nu eenmaal een zeker recht op nieuwsgierigheid hebben. Er waren ook pv’s over dronkenschap achter het stuur en partnergeweld met drankmisbruik. Tenslotte lieten de medische rapporten, mails en getuigenverklaringen nog weinig aan de verbeelding over.
De rechtbank constateerde dat de man zich excuseerde en zich na de relatiebreuk liet opnemen in de hoop op beterschap. Maar, aldus de rechtbank, tijdens het huwelijk had hij zich nooit laten behandelen, terwijl het alcoholmisbruik jaren aansleepte en een normaal echtelijk leven onmogelijk maakte.
De rechtbank oordeelde dat de man als echtgenoot een zware fout had gemaakt en van zijn vrouw niet kon verwachten dat zij na het huwelijk solidair bleef met hem. Van een onderhoudsgeld kon dan ook geen sprake zijn. “De geheelonthouders hebben gelijk”, zei Simon Carmiggelt, “maar alleen de drinkers weten waarom”.

Geplaatst in Geen categorie.