Van bomen en buren

Overhangende takken van uw buren hoeft u niet te accepteren. Maar het recht in eigen handen nemen en die takken eigenhandig snoeien, dat mag dan weer niet. Weigert de buurman overhangende takken te snoeien, dan is het aan de vrederechter om het lot van de overhangende takken te bezegelen.
Zo kreeg de vrederechter van Nieuwpoort de vraag om de eigenaar van overhangende takken van een esdoorn te verplichten deze te verwijderen. De vrederechter wou de esdoorn met eigen ogen zien en rukte met zijn griffier uit naar de plaats van het grensgeschil. Daar zag hij de takken van de esdoorn wel twee meter overhangen. De buurman had dus het recht te eisen dat er gesnoeid werd. Maar wat leverde dat de verongelijkte buurman op, vroeg de vrederechter zich af. De boom stond aan de noordkant en nam geen zonlicht weg. En, of de takken nu gesnoeid werden of niet, het aantal bladeren bij de buren bleef even groot. De esdoorn was trouwens 70 jaar oud en, eens gekortwiekt, zou alleen een verminkte en afstervende boom op leeftijd resten. Misschien juist daarom een gevaarlijke boom. Precies wat de snoeigrage buurman wou vermijden. De buurman dwingen te snoeien, vond de vrederechter daarom rechtsmisbruik. Van snoeien kwam dus niks in huis. Alle bomen zijn gelijk, maar sommige bomen zijn meer gelijk dan andere.

Geplaatst in Geen categorie.