Vergeet het zout niet

Als wintergladheid een verkeersongeval veroorzaakt, leidt dat vaak tot een potje – hoe lang nog – zwartepieten. Wanneer een gewestweg glad is, zegt de gemeente dat het gewest moet strooien en het gewest vindt dat de gemeente moet waken over de veiligheid op haar grondgebied, gewestwegen incluis. En allebei vinden ze dat de autobestuurder die slipt onvoorzichtig is.

In een recent vonnis maakte de politierechter van Gent duidelijk wie zich op glad ijs begeeft, als er niet gestrooid is. Het ging om een ongeval op een belangrijke verkeersweg. Het was januari, 11u00 in de ochtend. Hoewel er zoutschaarste was, moest het Vlaams Gewest strooien op deze weg, want het wist tijdig van de ijzelvorming, vond de politierechter. Maar, ook de gemeente was volgens de politierechter aansprakelijk. Zij moet waken over de veiligheid op alle wegen op haar grondgebied. IJzelvorming is een abnormaal gevaar. Of dat gevaar zichtbaar of onzichtbaar is doet er niet toe. De gemeente wordt geacht het abnormale gevaar te kennen. In dit geval stond zelfs vast dat de burgemeester was verwittigd.

Gemeente en gewest moesten van de rechter samen de schade betalen. De slippende bestuurder ging vrijuit. Hij reed aan een aangepaste snelheid, maar werd verrast door een bijzonder gladde plek. Wie slipt maakt daarom nog geen uitschuiver.

Geplaatst in Geen categorie.